Problems from Introduktion till algoritmer, 2014-2015

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Betygsättning 561 294 52% 0.00 308 278 90% 1.9
Binär heap 130 53 41% 0.26 30 27 90% 3.9
Biosällskap 310 132 43% 0.00 134 121 90% 2.7
Biosällskap 2 176 96 55% 0.00 100 93 93% 2.5
Fullsatt buss 82 57 70% 0.00 54 51 94% 2.5
GCD 178 66 37% 0.00 63 55 87% 3.0
Kalkylator 105 63 60% 0.00 60 54 90% 3.1
Matt i ett drag 82 16 20% 0.00 13 11 85% 5.8
N-summa 541 347 64% 0.00 325 305 94% 1.6
Räknefunktioner 218 103 47% 0.00 103 90 87% 1.8
Tre-sortering 563 281 50% 0.00 287 256 89% 1.9
Triangelarea 795 452 57% 0.00 458 435 95% 1.5
Två-summa 1381 823 60% 0.00 710 677 95% 1.4