Problems from Introduktion till algoritmer, 2014-2015

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Betygsättning 559 292 52% 0.00 306 276 90% 2.0
Binär heap 127 53 42% 0.26 29 27 93% 3.9
Biosällskap 284 124 44% 0.00 128 115 90% 2.9
Biosällskap 2 165 93 56% 0.00 97 90 93% 2.6
Fullsatt buss 82 57 70% 0.00 54 51 94% 2.6
GCD 164 62 38% 0.00 60 53 88% 2.6
Kalkylator 103 62 60% 0.00 60 54 90% 3.1
Matt i ett drag 82 16 20% 0.00 13 11 85% 5.8
N-summa 536 344 64% 0.00 322 302 94% 1.6
Räknefunktioner 214 100 47% 0.00 100 87 87% 2.0
Tre-sortering 558 278 50% 0.00 284 253 89% 1.9
Triangelarea 786 447 57% 0.00 453 431 95% 1.5
Två-summa 1374 818 60% 0.00 705 672 95% 1.4