Problems from Introduktion till algoritmer, 2014-2015

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Betygsättning 278 180 65% 0.00 184 173 94% 1.8
Binär heap 71 25 35% 0.42 19 17 89% 4.7
Biosällskap 204 90 44% 0.00 90 82 91% 2.8
Biosällskap 2 114 66 58% 0.00 69 64 93% 2.9
Fullsatt buss 61 39 64% 0.00 36 33 92% 3.6
GCD 66 36 55% 0.00 37 33 89% 3.3
Kalkylator 75 39 52% 0.00 39 35 90% 3.4
Matt i ett drag 56 13 23% 0.00 10 8 80% 6.5
N-summa 341 220 65% 0.00 202 192 95% 1.6
Räknefunktioner 92 53 58% 0.00 58 51 88% 2.2
Tre-sortering 314 177 56% 0.00 179 167 93% 1.8
Triangelarea 398 239 60% 0.00 242 230 95% 1.6
Två-summa 964 553 57% 0.00 473 450 95% 1.4