Problems from Introduktion till algoritmer, 2014-2015

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Betygsättning 547 283 52% 0.00 298 268 90% 2.0
Binär heap 101 37 37% 0.26 27 25 93% 4.2
Biosällskap 277 120 43% 0.00 125 111 89% 3.2
Biosällskap 2 160 89 56% 0.00 94 86 91% 3.0
Fullsatt buss 78 53 68% 0.00 51 47 92% 3.2
GCD 160 60 38% 0.00 59 51 86% 3.0
Kalkylator 93 54 58% 0.00 55 49 89% 3.4
Matt i ett drag 58 13 22% 0.00 11 8 73% 7.4
N-summa 515 331 64% 0.00 310 291 94% 1.6
Räknefunktioner 199 96 48% 0.00 95 83 87% 1.8
Tre-sortering 546 270 49% 0.00 278 247 89% 1.9
Triangelarea 742 422 57% 0.00 428 407 95% 1.5
Två-summa 1280 768 60% 0.00 656 624 95% 1.4