Problems from Introduktion till algoritmer, 2014-2015

Submissions Users
Name   Total Acc. Ratio Fastest Total Acc. Ratio Difficulty
Betygsättning 313 197 63% 0.00 205 190 93% 1.9
Binär heap 77 28 36% 0.42 22 20 91% 4.4
Biosällskap 221 99 45% 0.00 99 90 91% 2.7
Biosällskap 2 122 72 59% 0.00 75 70 93% 2.7
Fullsatt buss 65 43 66% 0.00 40 37 92% 3.3
GCD 71 40 56% 0.00 40 36 90% 3.2
Kalkylator 79 42 53% 0.00 43 38 88% 3.9
Matt i ett drag 56 13 23% 0.00 10 8 80% 6.5
N-summa 382 251 66% 0.00 234 223 95% 1.6
Räknefunktioner 97 57 59% 0.00 62 55 89% 2.1
Tre-sortering 370 199 54% 0.00 200 187 94% 1.7
Triangelarea 505 305 60% 0.00 308 293 95% 1.5
Två-summa 1032 607 59% 0.00 526 503 96% 1.4