Triangelarea

Per-Magnus lyckades lösa sin additions-läxa tack vare dig, men nu har han ett stort problem. Nu ska han beräkna arean av en triangel, men har glömt bort formeln för detta!

Han har mätt triangelns bas och höjd med linjal nu (ner till antal millimetrar). Givet detta, beräkna vad triangelns area är.

Indata

Indatan består av en enda rad med två heltal $0 \le h \le 1000$ och $0 \le b \le 1000$, triangels höjd respektive bredd.

Utdata

Du ska skriva ut ett enda tal, triangelns area.

Sample Input 1 Sample Output 1
1 1
0.5
Sample Input 2 Sample Output 2
2 2
2