Biosällskap

Stockholms Förenade Biosällskapsförbund har planerat in en visning av Gamla dataloger och deras tårtningar på den lokala KTH-bion.

Inte förrän det var försent påpekade förbundets revisor att styrelsen hade bokat in på tok för många biosällskap i salongen, som rymmer total $N$ biobesökare.

Det finns totalt $M$ biosällskap som anmält sig till visningen. Biosällskapen kommer att få komma in i salongen i ordningen de anmälde sig till visningen. Om det finns för få platser när ett sällskap försöker komma in blir de sura och går därifrån istället.

Givet sällskapens storlek, avgör hur många sällskap som inte blir insläppta.

Indata

Den första raden i indatan innehåller heltalen $1 \le N \le 100$ och $1 \le M \le 50$, antalet platser i salongen respektive antalet sällskap.

Den andra raden innehåller $M$ heltal $1 \le S_ i \le 10$. $S_ i$ är storleken på det $i$:te sällskapet. Sällskapens storlekar är givna i anmälningsordning.

Utdata

Utdatan ska bestå av ett enda tal, antalet sällskap som inte fick komma in på visningen.

Sample Input 1 Sample Output 1
10 5
1 2 3 4 5
1
Sample Input 2 Sample Output 2
1 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9