Två-summa

Per-Magnus försökera addera två heltal, men han har aldrig lärt sig hur man gör. Hjälp honom!

Indata

Indatan består av en enda rad med två heltal $0 \le a \le 1000$ och $0 \le b \le 1000$.

Utdata

Du ska skriva ut ett enda tal, summan $a + b$.

Sample Input 1 Sample Output 1
1 1
2
Sample Input 2 Sample Output 2
2 2
4