Färgrobot

En robot kan röra sig längs en rad av färgade rutor. Varje ruta kan vara antingen röd, grön eller blå. Ett kommando till roboten utgörs av en färg. Roboten rör sig då åt höger och stannar när den hamnar på färgen som kommandot angav. Skriv ett program som, för en given följd av rutor och ett tal $N$ skriver ut den sekvens av $N$ kommandon som gör att roboten tar sig så långt till höger som möjligt.

\includegraphics[width=0.8\textwidth ]{fargrobot.png}
Figure 1: En illustration av det tredje exemplet.

Input

Den första raden innehåller ett heltal $N$, antalet kommandon du ska ge roboten. Den andra raden innehåller en sträng av bokstäver, R, G eller B, som anger färgen på varje ruta i raden, från vänster till höger. Strängen är mindre än 200 tecken lång, och alltid tillräckligt lång för att ingen sekvens av $N$ kommandon kan få roboten att nå utanför raden av rutor.

Output

Programmet ska skriva ut en sträng med $N$ bokstäver, vardera R, G eller B, som utgör sekvensen av kommandon du ska ge roboten för att den ska komma så långt som möjligt i raden med rutor. Om det finns flera sekvenser som åstadkommer detta kan du ange vilken som helst av dem.

Gränser

  1. I ett testfall värt 20 poäng är $N=4$ och sekvensen ’RGBGGBGRBRBRGRGRB’ (d.v.s. fallet som angavs på årets PO-affisch)

  2. I ytterligare testfall värda 30 poäng är $1 \le N \le 4$.

  3. I testfall värda 20 poäng är $5 \le N \le 10$.

  4. I testfall värda 30 poäng är $20 \le N \le 25$.

Sample Input 1 Sample Output 1
1
RRBBBGG
G
Sample Input 2 Sample Output 2
2
GBBRGRGBRG
RB
Sample Input 3 Sample Output 3
3
RGBGRRBGBBRG
BBR
Sample Input 4 Sample Output 4
4
RBRBRBBRBRBRGRGGRGGGRBBRBRRBBRBRBRGBGBGBBGBGBGBBBGBGR
GBGR