Växla pengar

Martin Andræ i TEKVET16 spelar hellre pingis än lär sig räkna under matematiklektionerna. Och som vi alla vet är missade mattelektioner inte något att sträva efter. Dessvärre har detta straffat Martin.

Han har nu fått sitt första sommarjobb i kassan på ICA här i Finspång. Ditt uppdrag är att hjälpa Martin att ta reda på det minsta antalet mynt som ska växlas tillbaka. I kassaapparaten finns endast valörerna $1$, $5$ och $20$.

Ditt uppdrag är nu att skriva en kod som hjälper Martin med att växla pengarna som blir över då kunden betalar med $100$ kr.

Indata

Indata innehåller ett heltal $N$ $(1 \le N < 100$), totalkostnaden för samtliga varor som betalas med $100$ kr.

Utdata

Ett heltal – antalet mynt som ska returneras.

Förklaring av exempel

I exempeltestfall $1$ betalas $76$ kr med $100$ kr, tillbaka ska $24$ kr växlas. Minsta antalet valörer blir då en tjuga och fyra enkronor.

Sample Input 1 Sample Output 1
76
5
Sample Input 2 Sample Output 2
11
9