Vaccin

Fredrika och hennes vänner går och väntar på deras covid-19-vaccin. De undrar så innerligt när de ska få sitt vaccin att de har ordnat fram klassificerad information från staten om vaccineringen. Närmare bestämt vet de att det är $p_ i$ personer innan vän $i$ i kön, och de vet hur många som får vaccin varje dag. Hjälp dem att räkna ut när Fredrika och var och en av hennes vänner blir vaccinerade.

Indata

Den första raden innehåller två heltal $N$ och $Q$ ($1 \le N,Q \le 100\, 000$) – antalet dagar de vet hur många som får vaccin på och antalet vänner, inklusive Fredrika, som vill veta när de får sitt vaccin. Nästa rad innehåller $N$ heltal $0 \le k_ j \le 15$ – antalet personer som får vaccin dag $j$ ($1 \le j \le N$). Därefter följer en rad med $Q$ heltal $0 \le p_ i \le 10^6$ – antalet personer framför $i$ i kön.

Utdata

Skriv ut $Q$ rader där dagen då person $i$ får sitt vaccin på skrivs ut på rad $i$. Om någon är så långt bak i kön att du inte vet när de får sitt vaccin, skriv ut $-1$.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Gränser

1

50

$Q=1$, $N \le 100$

2

50

Inga ytterligare begränsningar

Exempelfall

Sample Input 1 Sample Output 1
3 3
1 3 5
0 1 5
1
2
3
Sample Input 2 Sample Output 2
1 1
3
10
-1
Sample Input 3 Sample Output 3
3 6
2 3 4
7 3 2 10 5 5
3
2
2
-1
3
3