TV-tittande

Bobs vänner älskar TV-serier och brukar diskutera dem på sina födelsedagskalas. Bob känner sig ofta utfryst för att han inte har kollat på samma serier som dem.

Bob är bjuden på kalas vissa dagar och tänker gå på alla dessa. Han vet vilka TV-serier som kommer diskuteras under varje kalas, och vill ha sett klart de serierna för att kunna diskutera dem med sina vänner. Bob vill inte titta på TV i mer än tio timmar per dag, och han har inte tid att titta på TV på samma dag som han är på ett kalas.

Han kan när som helst pausa en TV-serie och fortsätta titta på den någon annan gång, men när han är på ett kalas där serien diskuteras måste han ha sett klart hela. Kan Bob lyckas med det?

Indata

På första raden finns de två heltalen $n$ och $k$ ($1 \leq n,k \leq 2 \times 10^5$), antalet kalas och antalet TV-serier som finns. TV-serierna är numrerade från $1$ till $k$.

På nästa rad finns $k$ heltal, där det $i$:te talet är längden av TV-serie nummer $i$ mätt i timmar. Ingen serie är längre än $10^6$ timmar.

De följande $n$ raderna beskriver kalasen i ordning. Rad $i$ börjar med två heltal $1 \leq d_ i \leq 2 \times 10^5$ och $c_ i \ge 1$, vilken dag kalaset är och antalet TV-serier som kommer att diskuteras. Sedan följer $c_ i$ olika heltal på samma rad, de TV-serier som kommer diskuteras på kalaset. Summan av alla $c_ i$ är inte större än $2 \times 10^5$.

Bob är inte bjuden till mer ett kalas någon dag. Det är nu morgon dag $0$ och Bob ska alltså inte på kalas idag.

Utdata

Skriv ut Ja om det är möjligt att se klart TV-serierna i tid till evenemangen där de diskuteras. Skriv ut Nej om det inte är möjligt.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Gränser

$1$

$40$

$n \leq 50$, $k \leq 50$

$2$

$20$

$n \leq 3000$, $k \leq 3000$

$3$

$40$

Inga ytterligare begränsningar.

Förklaring av exempelfall 1

Första kalaset är om två dagar, och där ska den 20 timmar långa TV-serien diskuteras. Eftersom Bob tänker titta på TV i tio timmar per dag hinner han som tur är precis se den i tid. Sedan får han en ledig dag till nästa kalas så att han precis hinner se serie 3 och 4 på fem timmar var. På den femte dagen räcker det att Bob tittar på serie 1 eftersom han redan har sett serie 2.

Sample Input 1 Sample Output 1
3 4
3 20 5 5
2 1 2
4 2 3 4
6 2 1 2
Ja
Sample Input 2 Sample Output 2
2 4
7 3 8 3
1 2 1 2
2 3 2 3 4
Nej
Sample Input 3 Sample Output 3
3 5
3 10 4 8 15
2 2 1 3
4 1 2
7 3 5 4 2
Ja