Tabbtabbande

När man arbetar med en webbläsare så händer det ofta att man har väldigt många tabbar (flikar) öppna samtidigt.

Ett vanligt sätt att navigera mellan dem är att ctrl-tabba för att gå igenom dem i den ordning som de ligger. Det går även att ctrl-shift-tabba för att gå igenom dem i omvänd ordning. Tabbarna kan tänkas ligga cykliskt, så det går att ctrl-tabba från sista till första, och crtl-shift-tabba från första till sista tabben.

Just nu har du n tabbar öppna, numrerade från $1$ till $n$ i den ordning som de ligger. Från början har du tabb $1$ markerad. Givet en sekvens som beskriver vilka tabbar som ska användas och i vilken ordning, beräkna hur många gånger du minst måste trycka på tabb-tangenten för att besöka dem?

Indata

Först kommer en rad med två positiva heltal mindre än $10$, $n$ och $m$. Sedan följer en ny rad med $m$ heltal som alla är mellan $1$ och $n$, inklusive. Två intilliggande tal kommer alltid vara olika.

Utdata

Skriv ut ett heltal, minsta antalet gånger tabbknappen måste tryckas på.

Sample Input 1 Sample Output 1
5 3
2 5 4
4
Sample Input 2 Sample Output 2
9 5
5 9 4 9 8
17