Sifferlek

Termen digital root för heltalet $N$ innebär att man upprepade gånger summerar talets ingående siffror tills summan blir $\le 10$. Till exempel för talet 34783 får man

\[ 3 + 4 + 7 + 8 + 3 = 25 \]\[ 2+5=7 \]

Talet 34783 har digital root 7. På liknande sätt definieras multiplicative digital root för heltalet N , där man istället upprepade gånger multiplicerar ingående siffror tills produkten blir < 10. Till exempel för talet 34783 får man

\[ 3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 3 = 2016 \]\[ 2 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 6 = 0 \]

Talet 34783 har multiplicative digital root 0. Hos talet 34783 är alltså multiplicative digital root och digital root olika. Skriv ett program som tar reda på hur många tal i ett givet intervall som har sam- ma digital root som multiplicative digital root. Intervallet ryms alltid mellan 1 och en miljon.

Input

Två heltal $1 \le A \le B \le 10^6$, det givna intervallet.

Output

Antalet tal med samma digital root som multiplicative digital root.

Sample Input 1 Sample Output 1
1000 2000
33
Sample Input 2 Sample Output 2
364 371
2