Sidnumrering

\includegraphics[width=0.3\textwidth ]{bokbild.pdf}

I en viss bok med $N$ sidor vill förlaget spara pengar genom att enbart trycka sidnummer på höger sida, d.v.s. de udda talen. Skriv ett program som räknar ut hur många siffror som går åt av varje sort.

Indata

En rad med heltalet $N$.

Utdata

En rad med $10$ heltal, antalet siffror av varje sort. Först antalet nollor, sedan antalet ettor, o.s.v.

Förklaring till exempel 1

Sidnumren som skrivs är 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 och 23. Alltså behövs det inga nollor, 8 ettor, 2 tvåor, 3 treor, inga fyror, 2 femmor, inga sexor, 2 sjuor, inga åttor och 2 nior.

Poängsättning

För testfall värda $60$ poäng gäller att $1 \le N \le 100\, 000$
För testfall värda $40$ poäng gäller att $10^{9} \le N \le 10^{12}$

Sample Input 1 Sample Output 1
23
0 8 2 3 0 2 0 2 0 2
Sample Input 2 Sample Output 2
306
13 96 65 49 15 46 15 45 15 45
Sample Input 3 Sample Output 3
82056
          12178 25911 17233 25411 17205 25409 17200 25405 13228 20405