Omvändning

Efter att ha gjort massvis av övningsproblem om grunderna i C++ har Johan tröttnat rejält på att skriva kreativa berättelser till problemlydelserna. Därför tänker han börja återanvända tidigare lydelser.

Att bara ta en lydelse och kopiera in den är dock alldeles för uppenbart. Lösaren kommer ju märka att det är precis samma text som tidigare. Men Johan är smartare än så (mycket smartare, om han får säga det själv). Han tänker istället ta problemlydelsen och vända den fram och back, så att det sista ordet i berättelsen istället blir det första.

Din uppgift är att skriva ett program som hjälper Johan med detta. Den ska läsa in ett antal ord, och skriva ut dessa i omvänd ordning.

Indata

Den första raden i indatan är ett positivt heltal $1 \le N \le 1000$, antalet ord i berättelsen.

De nästa $N$ raderna innehåller alla ett enda ord vardera, berättelsen Johan ska kopiera.

Utdata

Du ska skriva ut $N$ rader - de $N$ orden som du läste från indatan, men i omvänd ordning.

Sample Input 1 Sample Output 1
1
dettaärenjättekortberättelsesombarabeståravettord
dettaärenjättekortberättelsesombarabeståravettord
Sample Input 2 Sample Output 2
11
detta
är
en
väldigt
lång
berättelse
som
består
av
elva
ord
ord
elva
av
består
som
berättelse
lång
väldigt
en
är
detta