Ramsan

Ole Dole Doff
Kinke Lane Koff
Koffe Lane, Binke Bane
Ole Dole Doff
Ärtan Pärtan Piff
Ärtan Pärtan Paff
Similimaka, Kuckelikaka
Ärtan Pärtan Poff

Ramsor av detta slag har under alla tider använts av barn för att välja ut någon slumpvis, till exempel vem som ska stå då man leker kurragömma. Barnen bildar en ring, där den som "räknar" för varje ord i ramsan flyttar fingret, från ett barn till nästa, runt ringen. När ramsan tar slut får det utpekade barnet lämna ringen. Ramsan läses på nytt med början på det barn som står omedelbart efter det uträknade. Denna procedur fortsätter tills endast ett barn återstår, det utvalda.

Input

Programmet ska läsa in en rad med två tal: antalet ord i ramsan och antalet barn i ringen $n \le 100$. Barnen är numrerade från $1$ till $n$ åt samma håll som räkningen sker. Nummer $1$ är det barn man börjar räkna på.

Output

Programmet ska skriva ut numret på det barn som blir sist kvar.

Förklaring till exemplet

Det första barnet som åker ut är nummer 7 och därefter nummer 15, 8 och 2.

Sample Input 1 Sample Output 1
24 17
3