Personnummer

Svenska personnummer skrivs oftast med tio siffror på formatet ÅÅMMDD-XXXX. De sex första siffrorna utgör personens födelsedatum, så en person med personnummer 781113-3285 är t.ex. född den 13:e november 1978. En detalj som många inte känner till är att hundraplussare får ett plustecken istället för bindestreck i sitt personnummer. Detta är för att man inte ska blanda ihop dem med personer som föddes exakt $100$ år senare. Till exempel kan någon som föddes år 1912 ha personnummret 121212+1212, medan 121212-1212 tillhör någon som föddes 2012.

Skriv ett program som läser in ett personnummer på formatet ovan, och skriver ut det på tolvsiffrigt format, d.v.s. ÅÅÅÅMMDDXXXX. Du kan anta att personerna i indatan föddes mellan 1840 och 2019. För enkelhets skull kommer det inte heller finnas några personer som föddes 1920.

Indata

En sträng bestående av siffror, bindestreck och plustecken, på formatet ovan.

Utdata

Skriv ut en sträng, personnumret i indatan omvandlat till tolvsiffrigt format.

Sample Input 1 Sample Output 1
781113-3285
197811133285
Sample Input 2 Sample Output 2
121212-1212
201212121212
Sample Input 3 Sample Output 3
400506+1405
184005061405