Minigolf

\includegraphics[width=0.3\textwidth ]{minigolfbild.pdf}

En minigolfanläggning har $N$ stycken banor. Varannan bana (udda nummer) är så kallad “par 2” och varannan (jämna nummer) är “par 3”, där “par” är det rekommenderade antalet slag en golfspelare ska klara en viss bana på. Det finns också en regel som säger att om man slår fler än $7$ slag på en bana räknas det ändå bara som $7$ slag vid sammanräkningen.

Skriv ett program som, givet antalet slag du använt på varje bana, beräknar det sammanlagda resultatet över/under par.

Indata

Först en rad med ett heltal $N$, antalet banor, där $2\le N\le 10$. Sedan en rad med $N$ heltal mellan 1 och 10: antalet slag du använt på varje bana.

Utdata

En rad med ett heltal, det sammanlagda resultatet över/under par.

Förklaringar till exemplen

Exempel 1:

Bana

1

2

3

Totalt

Par

2

3

2

7

Slag

5

3

1

9

+/-

+3

0

-1

+2

Exempel 2:

Bana

1

2

3

4

5

6

Totalt

Par

2

3

2

3

2

3

15

Slag

1

7

1

1

1

1

12

+/-

-1

+4

-1

-2

-1

-2

-3


(observera att de 9 slagen på andra banan bokförs som 7)
Sample Input 1 Sample Output 1
3
5 3 1
2
Sample Input 2 Sample Output 2
6
1 9 1 1 1 1
-3