Marsmeddelanden

I filmen The Martian blir astronaut Mark Watney fast på Mars. Jorden kommunicerar med Mark genom att rotera kameran på en gammal rymdsond.

Sonden pekar på en hexadecimal siffra, d.v.s. 0-9 eller a-f, och Mark bildar sedan bokstäver och andra tecken genom att konvertera par av dessa siffror enligt teckenkodningen ASCII. För att tyda vilken siffra sonden pekar på har han delat in en hel cirkel om 360 grader i 16 lika stora bitar om 22.5 grader vardera.

\includegraphics[width=0.3\textwidth ]{angles.png}

Som ett exempel representerar vinkelparet $(100^{\circ }, 30^{\circ })$ det hexadecimala talet 41, vilket är talet $65$ decimalt. Enligt ASCII1 representerar detta tecknet A.

Nu har Mark tröttnat lite på att skriva ner dessa siffror manuellt, och har bett dig om hjälp med att avkoda meddelandet som han får. Du kommer få sekvensen av de vinklar som sonden pekar på, och ska skriva ut meddelandet.

Input

Den första raden innehåller ett heltal $2 \le N \le 50\, 000$, antalet vinklar du ska läsa in. $N$ garanteras vara ett jämnt tal. De nästa $N$ raderna innehåller vinklarna, en vinkel per rad. Vinkeln ges som ett flyttal i grader i intervallet $[0, 360)$. Det är garanterat att sonden aldrig pekar på någon vinkel som ligger precis mellan två hexadecimala siffror. Det är också garanterat att under avkodningen till ASCII kommer enbart tecken med decimala värden 32-126 ges.

Output

Du ska skriva ut en enda rad med de tecken som meddelandet avkodas till.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Begränsningar

1

46

alla vinklar är heltal

2

54

 
Sample Input 1 Sample Output 1
54
91
118
157
23
167
66
158
100
157
189
47
21
172
98
139
353
59
10
139
314
146
23
160
48
162
70
63
316
55
21
94
95
144
353
53
11
166
203
147
339
158
115
46
3
157
83
149
339
160
18
177
218
69
339
Earth to mars. Do you copy?

Footnotes

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII#ASCII_printable_characters