Magnus måndag morgon

Under måndag morgon har Magnus enligt vanlig ordning Matematik 1C med sin mentorsklass. Idag, måndag, ska han dela med sig till sina kära elever om den magiska ekvationen, $S=(R_1+R_2)/2$. Magnus har förberett med exempelvärden på $R_1$ och $R_2$, men efter helgens stoj har exempelvärdena för $R_2$ fallit ur minnet. Hjälp Magnus ta reda på dessa värden för $R_2$, då du får värdet för $S$ samt värdet för $R_1$.

Indata

Den första raden innehåller värdet på $R_1$ ($1 \le R_1 \le 30$).

Den andra raden innehåller värdet på $S$ ($1 \le S \le 30$).

Utdata

Skriv ut en rad med värdet på talet $R_2$.

Sample Input 1 Sample Output 1
15
10
5
Sample Input 2 Sample Output 2
5
15
25
Sample Input 3 Sample Output 3
30
1
-28