Kuber

/problems/kuber/file/statement/sv/img-0001.png
Nadjas kuber (cc by-sa Programmeringsolympiaden 2018)
Nadja klistrar ihop små träkuber med sidlängd 1 till större kompakta kuber. Hon har nu bestämt sig för att hon vill ha en kub av varje sidlängd från 1 till N. Hur många småkuber behöver Nadja?

Indata

På den första och enda raden i indatan står heltalet $N$, $1 \leq N \leq 100$.

Utdata

Programmet ska skriva ut en rad med ett heltal: antelet småkuber Nadja behöver.

Poängsättning

För testfall värda $20$ poäng gäller att $N=10$.

Förklaring av exempel

I exempel 1 vill Nadja ha en kub av varje sidlängd från $1$ till $4$. Då behövs $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100$ stycken småkuber.

Sample Input 1 Sample Output 1
4
100
Sample Input 2 Sample Output 2
7
784