Köpa matta

\includegraphics[width=4cm]{matta.pdf}

Under IOI i Teheran i somras märktes en ökad efterfrågan på persiska mattor, i synnerhet sådana vars mönster utgörs av ett rutmönster med $L \times B$ rutor (se bild ovan), eftersom dessa är mycket lämpliga för att i hemlighet prova ut algoritmer på.

En mattas pris brukar avgöras av antalet rutor, så en typisk kund vill ha en matta med minst $M$ rutor och högst $N$ rutor. Om det finns flera möjliga mattor vill kunden ha en så kvadratisk matta som möjligt, d.v.s. den vill att $|L - B|$ är så litet som möjligt.

Skriv ett program som läser in talen $M$ och $N$ och skriver ut det bästa valet av $B$ och $L$.

Indata

En rad med två heltal $M$ och $N$.

Utdata

Skriv ut talen $B$ och $L$ (den minsta sidlängden först). För givna indata är svaret unikt bestämt.

Poängsättning

För testfall värda $40$ poäng gäller att $1 \le M \le N \le 1\, 000$
För testfall värda $20$ poäng gäller att $M = N$, och $10^{11} \le M \le 10^{12}$
För testfall värda $40$ poäng gäller att $10^8 \le M \le N \le 10^{12}$

Sample Input 1 Sample Output 1
13 13
1 13
Sample Input 2 Sample Output 2
60 70
8 8
Sample Input 3 Sample Output 3
750 755
26 29