Kicka boll med Zlatan

Hugo har sett Zlatan spela fotboll sedan barnsben och har följt honom genom hela hans professionella karriär. Under matcherna har Hugo räknat hur många bolltouch Zlatan haft varje match och fört ner det i ett Excel-ark. Efter $X$ säsonger sammanställer Hugo hur många touch $N$ Zlatan haft under dessa år och jämför med hans första säsong $M$.

Din uppgift är att svara om säsongen var “Better”, “Equal” eller “Worse” än första säsongen, sett till antalet touch.

Indata

Den första raden innehåller ett heltal $X (2 \leq X < 11)$, antalet säsonger.

Den andra raden innehåller ett heltal $M (0 \leq M < 1000)$, den första säsongen.

Därefter följer $X - 1$ antal rader med ett heltal $N (0 \leq N < 2000)$, antalet touch varje säsong.

Utdata

Skriv om Zlatan spelat bättre eller sämre än sin första säsong.

Utdata ska bestå av $X - 1$ rader där varje rad ska innehålla ett ord: “Better” om Zlatan spelat bättre under denna säsong “Equal” om Zlatan spelat lika bra under denna säsong. “Worse” om Zlatan spelat sämre under denna säsong.

Sample Input 1 Sample Output 1
9
0
100
300
234
1
999
949
321
234
Better
Better
Better
Better
Better
Better
Better
Better
Sample Input 2 Sample Output 2
4
900
100
800
950
Worse
Worse
Better