Kaninhål

I den nyss avslutade tävlingen Databävern (se hemsida) fick eleverna se ett exempel på djurens märkliga samspel:

En grupp med $N$ bävrar ska gå på promenad i skogen. De går på ett led efter varandra, den ena bävern efter den andra. Men de busiga kaninerna har grävt en massa hål utefter stigen som bävrarna går på.

Hålen är tillräckligt djupa för att ett visst antal bävrar ska falla i dem. När hålet väl är fullt med bävrar kan de bakomvarande bävrarna passera ovanpå bävrarna i hålet, tills slutligen den sista bävern i raden drar upp bävrarna ur hålet, den översta först och den understa sist. Alltså, om vi har fem bävrar (5 4 3 2 1) som vandrar åt höger (nummer 1 går alltså först och nummer 5 sist i ledet), och de kommer till ett hål där tre bävrar får plats, så skulle följande hända:

\includegraphics[width=0.7\textwidth ]{kaninhol.png}
Figure 1: En illustration av ett kanin hål och hur bävrarna vandrar över hålet.

Tänk dig nu att kaninerna har gjort tre hål på vägen (vardera med ett djup mellan $1$ och $N-1$). Skriv ett program som, givet hur raden ser ut efter att bävrarna passerat alla hålen, beräknar djupet för varje hål.

Indata

På första raden står ett heltal $N$, antalet bävrar, där $2 \leq N < 10$. På andra raden står $N$ olika heltal, vardera mellan 1 och N. Dessa beskriver ordningen på bävrarna när de passerat de tre kaninhålen. Från början är ordningen $N$, $N-1$, $N-2,\ldots ,1$. Observera att de vandrar åt höger, så bäver $1$ går först i ledet.

Utdata

Tre heltal mellan $1$ och $N-1$, djupet på det första, andra respektive tredje kaninhålet. Du kan förutsätta att det finns exakt en lösning för varje givet testfall.

Sample Input 1 Sample Output 1
5
3 4 2 1 5
1 1 2
Sample Input 2 Sample Output 2
7
3 2 1 4 6 7 5
5 4 4