Stökiga känguruungar

Ett känguruord är ett ord som bär på en synonym till sig självt (en “unge”), på så vis att alla synonymens bokstäver förekommer i ordet, i samma ordning. T.ex. är pastej ett känguruord, eftersom det bär på synonymen paj (pastej). Även aste och atj hade räknats som ungar om vi låtsas att de vore ord, men däremot inte paaj eller etsa. Formellt uttryckt måste ungen vara en subsekvens till ordet.

Vidare kan vi säga att en unge är stökig om den får plats i ordet på två olika sätt. paj är inte en stökig unge, men om ursprungsordet hade varit paastej hade den varit det – då hade den kunnat gömmas som antingen paastej eller paastej.

Givet ett (påhittat) ord $S$, och en lista med (påhittade) synonymer, hur många av synonymerna är stökiga ungar till $S$?

Indata

  • Den första raden innehåller en icke-tom sträng bestående av bokstäver a-z, ordet $S$ som vi undrar över.

  • Den andra raden innehåller heltalet $N$ ($1 \le N \le 100\, 000$): antalet synonymer till ordet.

  • De följande $N$ raderna innehåller synonymerna, vardera en icke-tom sträng bestående av bokstäver a-z.

Ingen synonym kommer förekomma två gånger, eller vara lika med $S$.

Låt $M$ beteckna antalet bokstäver i $S$, och $K$ summan av antalet bokstäver i synonymerna. Då gäller att $M \le 100\, 000$, $K \le 500\, 000$.

Utdata

Skriv ut ett heltal – antalet ord som är stökiga ungar till $S$.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Begränsningar

$1$

$20$

$N, M, K \le 100$.

$2$

$20$

$N, M \le 1000$, och alla ungar är stökiga ungar.

$3$

$20$

$N, M \le 1000$.

$4$

$20$

Alla ungar är stökiga ungar.

$5$

$20$

Inga ytterligare begränsningar.

Exempelfall

I exempel 1 är de första tre orden ungar till $S$, och dessutom stökiga. Testfallet skulle därmed kunna finnas med i testgrupp 2 eller 4.

I exempel 2 är de fyra första orden ungar, varav de två första dessutom stökiga ungar. Det här testfallet skulle inte kunna vara med i testgrupp 2 eller 4.

Sample Input 1 Sample Output 1
paastej
5
paj
aste
atj
paaaj
etsa
3
Sample Input 2 Sample Output 2
ababa
6
aa
aba
abb
baa
aabb
xyz
2