Kakor

Ann Britt-Caroline har $N$ olika sorters kakor. Av kaksort $i$ har hon $A_ i$ olika kakor. Nu undrar Ann hur många olika kakor hon har totalt sett.

Exempel

I detta exempel har vi $N = 3$ olika kaksorter. Antalet kakor av varje sort är $3, 1, 5$.

\includegraphics[width=0.8\textwidth ]{sample.png}
Figure 1: Vi har tre kakor av första sorten, en av andra sorten, och fem av den tredje

Som ses på bilden ger detta totalt $9$ olika kakor.

Uppgift

Du får givet $N$ och $A$. Skriv ett program som hjälper Ann att beräkna det totala antalet kakor. Du ska implementera funktionen cookies(N, A):

  • cookies(N, A) - denna funktion kommer anropas exakt en gång av domaren.

    • N: antalet olika kakor.

    • A: en vektor av längd $N$. $A[i] (0 \le i < N) $ innehåller antalet kakor av sort $i$. $A[i]$ är alltid positiv.

    • Funktionen ska returnera det totala antalet kakor som Anna har.

Ett kodskelett som innehåller funktionen du ska implementera, tillsammans med en exempeldomare, finns tillgängligt på http://progolymp.se/uploads/kattis-attachments/kakor.zip.

Delpoäng

Uppgiften består av ett antal grupper. Varje grupp ger ett visst antal poäng, och för att klara gruppen måste du klara samtliga testfall i gruppen.

Grupp

Poäng

Gränser

1

27

$1 \le N \le 1\, 000$, $A[i] = 1$.

2

34

$1 \le N \le 1\, 000$, $A[i] \le 100\, 000$.

3

39

$1 \le N \le 100\, 000$, $A[i] \le 100\, 000$.

Indataformat

Exempeldomaren läser indata i följande format:

  • rad 1: N

  • rad 2: A[0] A[1] ... A[N - 1]

Utdataformat

Exempeldomaren skriver ut returvärdet av cookies(A, N).

Sample Input 1 Sample Output 1
3
3 1 5
9