Hur långa är tändstickorna?

Hugo kastade massor av tändstickor på golvet. Hugos pappa Sondre gillade inte detta och beordrade Hugo att stoppa ner alla tändstickorna i en liten ask. Eftersom en del tändstickor är för långa passade inte alla i asken. Det finns dessutom begränsat med plats i asken vilket betyder att alla tändstickor kanske inte får plats.

Hjälp Hugo att bestämma vilka stickor han kan lägga i asken och vilka han måste kasta i papperskorgen för att Sondre inte ska hitta dem.

Indata

Den första raden innehåller ett heltal $N$ $(1 \le N < 100)$, antalet tändstickor på golvet.

Den andra raden innehåller ett heltal $W$ $(1 \le W < 100)$, askens längd.

Den tredje raden innehåller ett heltal $D$ $(1 \le D < 100)$, antalet tändstickor som får plats i bredd.

Därefter följer $N$ rader med $L$ $(1 \le L < 100)$, längden på varje sticka.

Utdata

Skriv om en tändsticka kan ligga i asken eller om den måste kastas i papperskorgen.

Utdata ska bestå av $N$ rader där varje rad ska innehålla ett ord:

  • Asken” om stickan får plats i asken,

  • Papperskorgen” om stickan är för lång eller inte får plats i asken.

Sample Input 1 Sample Output 1
8
3
4
4
6
1
2
3
5
2
3
Papperskorgen
Papperskorgen
Asken
Asken
Asken
Papperskorgen
Asken
Papperskorgen