Hello World!

Den allra första uppgiften när man programmerar är ofta att skriva “Hello World!”. Vi har tagit det ett steg längre och nöjer oss inte med en gång. Skriv ut frasen “Hello World!" $N$ antal gånger.

Indata

Indata består av ett heltal $N$ $(1 \le N < 100)$, antalet gånger Hello World! ska skrivas ut

Utdata

Utdatan ska bestå av $N$ antal rader med Hello World! på varje rad.

Sample Input 1 Sample Output 1
1
Hello World!
Sample Input 2 Sample Output 2
5
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!