Godishalsbandet

Alice vill dela ett godishalsband med Bob. Halsbandet består av vita och blåa godisar. För att vara rättvis vill Alice dela halsbandet i två delar med lika många godisbitar i varje. Dock gillar Alice de blåa godisarna mycket mer än de vita, och vill därför få så många blåa godisar i sin halva som möjligt.

Vad är det största antalet blåa godisar Alice kan få i sin del, om hon klipper halsbandet optimalt?

Indata

Indatan består av en rad med en sträng som beskriver halsbandet. Strängen består endast av bokstäverna B och V, och har totalt ett jämnt antal bokstäver.

Utdata

Skriv ut en rad med ett heltal, det maximala antalet blåa godisar Alice kan få i sin del av halsbandet.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Gränser

$1$

$20$

Halsbandet ser ut som på affischen

$2$

$40$

Halsbandet består av högst $1\, 000$ godisar

$3$

$40$

Halsbandet består av högst $1\, 000\, 000$ godisar

Förklaring av exempelfall 1

BBVVBVVVBB har längd 10 så Alice måste dela halsbandet i två delar med 5 godisar i varje. De möjliga delarna hon kan få är BBVVB, BVVBV, VVBVV, VBVVV, BVVVB, VVVBB, VVBBB, VBBBB, BBBBV, BBBVV. Hon får mest blåa godisar genom att välja VBBBB eller BBBBV som har $4$ blåa godisar.

\includegraphics[width=0.5\textwidth ]{sample1}
Figure 1: Ett av två optimala sätt att klippa i exempelfall 1
Sample Input 1 Sample Output 1
BBVVBVVVBB
4
Sample Input 2 Sample Output 2
BVBVBVBV
2
Sample Input 3 Sample Output 3
BBVBVVVBBVVBBBVBVVBV
6