Email-parsing

Nyckelorden MÅSTE, MÅSTE INTE, KRÄVS, SKALL, SKALL INTE, BÖR, BÖR INTE, REKOMMENDERAS, FÅR, FRIVILLIGT i denna uppgiftslydelse skall tolkas som beskriver i RFC 2119.

För att lösa denna uppgift REKOMMENDERAS det att läsa följande specifikationer:

 • RFC 20: https://www.ietf.org/rfc/rfc20.txt

 • RFC 1866: https://www.ietf.org/rfc/rfc1866.txt

 • RFC 2045: https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt

 • RFC 2046: https://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt

 • RFC 2119: https://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

 • RFC 2616: https://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt

 • RFC 2822: https://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt

 • RFC 3676: https://www.ietf.org/rfc/rfc3676.txt

Du kommer få email i formatet som beskrivs av RFC 2822. Din uppgift är att hitta en föredragen del i detta email, vars innehåll är ett MIME-meddelande, som specifierat i RFC 2045 och RFC 2046. Texten i denna del SKALL du sedan skriva ut.

Meddelandet kommer alltid vara av typen multipart/alternative. Den föredragna delen i meddelandet är antingen av typen text/html, som beskrivs i RFC 1866, eller typen text/plain, som beskrivs i RFC 3676. Teckenkodningen kommer att vara ASCII, som beskriven i RFC 20.

För enkelhets skull kommer varje rad att termineras med en enkel LF i stället för en CRLF som i vanlig HTTP 1.1 (beskriven i RFC 2616).

Till skillnad från en riktig email-klient FÅR du anta att saker och ting kommer att vara snälla. T.ex. kommer HTML-en i en text/html-del alltid validera.

Indata

Indata innehåller ett email, se exempel nedan.

Utdata

Du SKALL skriva ut den extraherade texten och inget annat. Extra nyrader i början/slutet är FRIVILLIGT.

Poäng

 1. det kommer bara finnas en enda multipart-del, och den är av typen "text/plain".

 2. den föredragna delen kommer att vara av typ "text/plain".

 3. den föredragna delen kommer att vara av typ "text/plain", och kommer att kodas med "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable".

 4. den föredragna delen kommer att vara av typ "text/html". Alla <HTML-taggar> och &entiteter; ska tas bort.

Endast i den tredje gruppen kommer kodningen vara "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable". I de övriga kommer den att vara "7bit".

Sample Input 1 Sample Output 1
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.112.236.98 with HTTP; Thu, 28 Jan 2016 10:57:40 -0800 (PST)
Date: Thu, 28 Jan 2016 19:57:40 +0100
Delivered-To: simon.lindholm10@gmail.com
Message-ID: <CAK=Tff0+3K4tXGvYh+VG-qP6Ldz+q-+jaZW2Q01dkL4fDQxGkw@mail.gmail.com>
Subject: test
From: Simon Lindholm <simon.lindholm10@gmail.com>
To: simonlindholm@fastmail.fm
Content-Type: multipart/alternative; boundary=001a11c269f42ab6b0052a697e72

--001a11c269f42ab6b0052a697e72
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

a test

--001a11c269f42ab6b0052a697e72--
a test
Sample Input 2 Sample Output 2
Delivered-To: simon.lindholm10@gmail.com
Received: by 10.112.155.195 with SMTP id vy3csp710980lbb;
    Thu, 28 Jan 2016 14:08:38 -0800 (PST)
Return-Path: <simonlindholm@fastmail.fm>
Received: from out3-smtp.messagingengine.com (out3-smtp.messagingengine.com. [66.111.4.27])
    by mx.google.com with ESMTPS id wb3si19310522pab.114.2016.01.28.14.08.37
    for <simon.lindholm10@gmail.com>
    (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
    Thu, 28 Jan 2016 14:08:37 -0800 (PST)
Received: from compute2.internal (compute2.nyi.internal [10.202.2.42])
    by mailout.nyi.internal (Postfix) with ESMTP id 965F620767
    for <simon.lindholm10@gmail.com>; Thu, 28 Jan 2016 17:08:34 -0500 (EST)
Received: from web5 ([10.202.2.215])
 by compute2.internal (MEProxy); Thu, 28 Jan 2016 17:08:34 -0500
Received: by web5.nyi.internal (Postfix, from userid 99)
    id 26696A70216; Thu, 28 Jan 2016 17:08:34 -0500 (EST)
Message-Id: <1454018914.1678085.505620754.5295DB0C@webmail.messagingengine.com>
From: Simon Lindholm <simonlindholm@fastmail.fm>
To: Simon Lindholm <simon.lindholm10@gmail.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: multipart/alternative; boundary="_----------=_145401891416780850";
 charset="utf-8"
Subject: Re: test
Date: Thu, 28 Jan 2016 23:08:34 +0100
In-Reply-To: <CAK=Tff0+3K4tXGvYh+VG-qP6Ldz+q-+jaZW2Q01dkL4fDQxGkw@mail.gmail.com>
References: <CAK=Tff0+3K4tXGvYh+VG-qP6Ldz+q-+jaZW2Q01dkL4fDQxGkw@mail.gmail.com>

This is a multi-part message in MIME format.

--_----------=_145401891416780850
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain

a reply

On Thu, 28 Jan 2016, at 07:57 PM, Simon Lindholm wrote:
> a test

--_----------=_145401891416780850
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body><div>a reply<br></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>On Thu, 28 Jan 2016, at 07:57 PM, Simon Lindholm wrote:<br></div>
<blockquote type="cite"><div dir="ltr">a test<br></div>
</blockquote><div>&nbsp;</div>
</body>
</html>

--_----------=_145401891416780850--

a reply

On Thu, 28 Jan 2016, at 07:57 PM, Simon Lindholm wrote:
a test