Eldberget

Under en utflykt till eldbergen Yanar Dag i Azerbajdzjan (värdland för årets internationella programmeringsolympiad) har du gått vilse! Bergen har formen av ett rutnät med $R$ rader och $C$ kolumner. Du står längst upp till vänster i rutnätet och vill förflytta dig till utflyktsbussen som är längst ner till höger. Eftersom bussen går snart vill du gå dit så snart som möjligt. För att ta dig till bussen kan du flytta dig till en ruta direkt ovan, till höger, under eller till vänster om den du står.

På eldbergen finns det dock ett antal eldflammor, orsakade av naturgas som sipprar ut från bergen. Eftersom du har väldigt fina kläder på dig vill du inte behöva springa igenom fler eldflammor än nödvändigt. Mer specifikt är du beredd att gå genom högst $K$ eldflammor på din väg till bussen.

Din uppgift är att beräkna hur snabbt du kan förflytta dig till bussen om du får gå genom högst $K$ eldflammor.

Indata

Den första raden innehåller tre heltal $R$ ($2 \le R \le 100$) och $C$ ($2 \le C \le 100$), antalet rader och kolumner i rutnätet som eldbergen består av, samt $K$ ($0 \le K \le 200$).

De följande $R$ raderna utgör en beskrivning av hur eldbergen ser ut. Den $i$:te av dessa rader innehåller $C$ tecken som beskriver hur den $i$:te raden ser ut. Varje tecken är antingen en punkt (.) om en ruta är tom eller en fyrkant (#) om rutan innehåller en flamma. Rutan längst upp till vänster och rutan längst ned till höger är alltid punkter.

Utdata

Skriv ut ett heltal $N$ – det minsta antalet steg du behöver för att ta dig till bussen. Om du inte kan ta dig till målet utan att gå genom fler än $K$ flammor ska du skriva ut “nej”.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Gränser

$1$

$20$

Gruppen består av ett enda testfall med $K = 0$; det som finns på vår affisch (https://www.progolymp.se/2019/affish2018.pdf).

$2$

$7$

Det är alltid möjligt att ta dig till bussen, och du behöver bara gå nedåt eller höger i rutnätet.

$3$

$15$

$K = 0$ och varje kolumn består av en eldpelare som börjar från toppen av kolumnen och en eldpelare som börjar från botten av kolumnen. Pelarna kan ha längd $0$, och det finns alltid minst en ruta utan eld i varje kolumn.

$4$

$10$

$K = 0$

$5$

$19$

$K = 1$

$6$

$29$

Inga ytterligare begränsningar.

Sample

Notera att endast Sample $1$ kan förekomma i testfallsgrupp $2$, och endast Sample $4$ kan förekomma i testfallsgrupp $3$.

Sample Input 1 Sample Output 1
5 5 0
.....
#.#.#
..#.#
.#...
...#.
8
Sample Input 2 Sample Output 2
6 6 1
.##...
.##.#.
.##.#.
.#..#.
.#.##.
...##.
14
Sample Input 3 Sample Output 3
6 6 1
.##...
.##.#.
.##.#.
##..##
.#.##.
...##.
nej
Sample Input 4 Sample Output 4
6 6 0
.###.#
.#.#.#
.#....
...##.
#.###.
#####.
12