Den busiga eleven

En elev på Curt Nicolin Gymnasiet har precis kommit hem från en utlandsresa. Under den tiden hade elevens klass räknat med exponenter. Eleven vill nu inte hamna efter i sina studier jämfört med de övriga klasskamraterna och behöver därmed ett fusk som gör uträkningen åt honom.

Din uppgift är att skapa ett program som tar reda på värdet av $X$ upphöjt med $Y$ för $N$ antal uppgifter.

Indata

Den första raden innehåller ett heltal $N (0<N<10)$, antalet uppgifter.

Sedan följer $N$ beskrivningar av uppgifter. Varje beskrivning består av två rader.

Den första raden innehåller ett heltal $X (0<X<10)$, basen

Den andra raden innehåller ett heltal $Y (0<Y<10)$, exponenten

Utdata

Skriv ut ett heltal, $X^ Y$ för $N$ uppgifter.

Sample Input 1 Sample Output 1
2
2
4
3
7
16
2187
Sample Input 2 Sample Output 2
2
3
1
5
5
3
3125