Datorköp

Ett företag har precis köpt in nya datorer: $x$ stationära och $y$ bärbara. En stationär dator kostar $a$ dollar och en bärbar $b$ dollar, där $1\le a,b \le 1000$. Företaget har $n$ avdelningar och de anses olika viktiga gentemot varandra. VDn har bestämt att datorerna ska distribueras enligt följande enkla regel: En viktigare avdelning ska få datorer till ett värde som är minst lika stort som en mindre viktig avdelning.

Klara får i uppdrag att göra fördelningen. Trots att Klara är jätteduktig jobbar hon på den minst viktiga avdelningen. För att bli populär bland avdelningskollegorna vill hon förstås ordna datorer till högsta möjliga värde till sin avdelning. Hon har bett dig om hjälp! Skriv ett program som, givet variablerna $x$, $a$, $y$, $b$ och $n$ beräknar det högsta möjliga värdet på datorerna som Klaras avdelning kan få?

Indata

En rad med de fem heltalen $x$, $a$, $y$, $b$ och $n$.

Utdata

Programmet ska skriva ut en rad med ett heltal: det högsta möjliga värdet på datorerna som ges till den minst viktiga avdelningen.

Poängsättning

För testfall värda

$20$ poäng

gäller att

$n=2$

och $0\le x,y \le 100$.

 

$20$ poäng

 

$3\le n\le 6$

och $0\le x,y \le 10$.

 

$40$ poäng

 

$10\le n\le 100$

och $0\le x,y \le 100$.

 

$20$ poäng

 

$800\le n\le 1000$

och $0\le x,y \le 1000$.

Sample Input 1 Sample Output 1
3 300 2 500 2
900
Sample Input 2 Sample Output 2
3 150 5 110 3
300
Sample Input 3 Sample Output 3
58 364 37 255 13
2330