Förväntad förlust

/problems/casino/file/statement/sv/img-0001.jpg
Image by bowenmurphy.

Johan gillar att spela på casino, men han undrar om det är värt att spela på en given automat.

Om Johan vinner, så får han $n$ kronor med sannolikheten $p$. Det kostar $k$ kronor att spela på automaten. Eftersom Johan är dum så trodde han att man ska förlora så mycket pengar som möjligt, så han vill endast spela om den förväntade vinsten för ett spel är negativ, det vill säga om Johan kommer förlora pengar i det långa loppet. Avgör om Johan ska spela på automaten!

Input

Indatan består av de två heltalen $1 \le n \le 100$, $1 \le k \le 100$ och flyttalet $0 \le p \le 1$, vars innebörd beskrevs ovan.

Output

Om den förväntade vinsten på automaten är negativ ska du skriva ut "Spela", annars ska du skriva ut "Spela inte!".

Sample Input 1 Sample Output 1
15 6 0.9
Spela inte!
Sample Input 2 Sample Output 2
10 5 0.46
Spela
Sample Input 3 Sample Output 3
10 5 0.5
Spela inte!