Bokhyllor

Du ska köpa bokhyllor för att få plats med alla dina böcker. Du vet från början vilka böcker du har och behöver räkna ut antalet bokhyllor som krävs. Böckerna har tre olika storlekar: en liten bok tar $1$ platsenhet, en mellanstor $2$ och en stor bok tar $3$ platsenheter. Varje hylla rymmer ett visst antal platsenheter. Givet hur många böcker du har av varje sort, skriv ett program som beräknar hur många hyllor du behöver om du vill ha så få hyllor som möjligt. Antalet böcker av varje sort kommer vara högst $20$.

Input

Den första raden innehåller tre heltal som, i tur och ordning, beskriver antalet små böcker, antalet mellanstora böcker samt antalet stora böcker. Därefter följer en rad med heltalet $S$, hyllstorleken.

Output

Skriv ut det minimala antalet hyllor (alla med storlek $S$) som krävs för att få plats med alla böcker.

Sample Input 1 Sample Output 1
20 0 0
10
2
Sample Input 2 Sample Output 2
0 0 10
10
4
Sample Input 3 Sample Output 3
8 7 5
15
3
Sample Input 4 Sample Output 4
1 4 13
7
8