Betygsättning

Pelle är programmeringslärare på Pelles Optimeringsskola (PO-skolan). Han håller nu på att sätta betyg på sina elever i kursen Optimering $1$.

Betygsättning går till på följande vis. Totalt finns det $x$ A-kriterier, $y$ C-kriterier och $z$ E-kriterier som används. För att få betyget E måste man uppfylla samtliga E-kriterier. För att få betyget C måste man uppfylla samtliga C- och E-kriterier. För att få betyget A måste man uppfylla samtliga A-, C- och E-kriterier.

Dessutom finns det två speciella betyg. Om man uppfyller alla E-kriterier och minst hälften av C-kriterierna får man ett D. Om man uppfyller alla E- och C-kriterier och minst hälften av A-kriterierna får man ett B.

Pelle tycker det är väldigt jobbigt att sätta betyg, och behöver din hjälp. Skriv ett program som tar emot antalet A-, C- och E-kriterier en viss elev har uppfyllt och skriver ut vilket betyg eleven ska ha. Du kan anta att eleven alltid fick minst E i kursen.

Indata

På första raden står tre heltal $1 \leq x \leq 30$, $1 \leq y \leq 30$ och $1 \leq z \leq 30$, antalet A-, C- och E-kriterier som finns. På den andra raden står tre heltal $0 \leq x’ \leq x$, $0 \leq y’ \leq y$ och $0 \leq z’ \leq z$, antalet A-, C- och E-kriterier som eleven har uppfyllt.

Utdata

Programmet ska skriva ut en bokstav: A, B, C, D, eller E.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Gränser

$1$

$40$

Betyget är A, C eller E

$2$

$60$

Inga ytterligare begränsningar.

Förklaring av exempelfall

I exempelfall $1$ uppfyller eleven alla kriterier utom ett A-kriterium. Eleven får därför ett B.

I exempelfall $2$ uppfyller eleven alla E-kriterier men inte hälften av C-kriterierna. Eleven får därför ett E.

Sample Input 1 Sample Output 1
10 10 10
9 10 10
B
Sample Input 2 Sample Output 2
10 10 10
0 4 10
E