Äpplen och päron

Axel vill tävla med Petra om vem som sålt flest äpplen respektive päron, men Petra tycker inte att man kan “jämföra äpplen och päron”. De kommer överens om att de istället ska jämföra hur mycket de tjänat. De ber dig skapa ett program som skriver ut vem som tjänat mest. Äpplen kostar 7 kronor styck och päron 13 kronor styck.

Indata

En rad med två heltal $A,P$ ($0 \le A,P \le 1000)$, antalet äpplen Axel har lyckats sälja, och antalet päron Petra har lyckats sälja.

Utdata

Programmet ska skriva ut en rad med en sträng: den person som har tjänat mest, “axel” eller “petra”. Om de sålt för lika mycket ska du skriva “lika”.

Exempelfall

Sample Input 1 Sample Output 1
1 1
Petra
Sample Input 2 Sample Output 2
13 7
lika
Sample Input 3 Sample Output 3
15 8
Axel