Start

2021-11-16 15:20 CET

Träning 2D

End

2021-11-16 16:40 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -491 days 8:31:32

Time elapsed

1:20:00

Time remaining

0:00:00

Problem F
Tre-sortering

Per-Magnus syster, Lisa-Eva, har blivit extremt imponerad av dina programmeringskunskaper. Så imponerad att hon tänker anlita dig som konsult för ett uppdrag.

Lisa-Eva har en tripel av heltal $a, b, c$. Problemet är att talen inte är sorterade! Det är ju självfallet fel. Ditt uppdrag är att sortera de tre talen i stigande ordning. Din belöning kommer att vara en imaginär kaka.

Indata

Indatan består av tre heltal $0 \le a, b, c \le 10^{12}$, separerade med blanksteg.

Utdata

Du ska skriva ut en rad med de tre heltalen i indatan, fast sorterade. Talen ska vara separerade med blanksteg.

Sample Input 1 Sample Output 1
1 1 1
1 1 1
Sample Input 2 Sample Output 2
2 1 2
1 2 2
Sample Input 3 Sample Output 3
3 2 1
1 2 3