Start

2021-11-16 15:20 CET

Träning 2D

End

2021-11-16 16:40 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -491 days 8:05:27

Time elapsed

1:20:00

Time remaining

0:00:00

Problem D
N-summa

Nu är det kokta fläsket stekt och det råa baconet rökt.

Per-Magnus chef stormade in på Per-Magnus kontor och klagade över additionsprogrammet du hade skrivit åt honom. Det adderar ju bara två tal, vilket så klart är helt oanvändbart. Hur kunde du komma på tanken att skriva ett så dumt program?

Rätta till ditt program omedelbums, så att det istället summerar $N$ heltal, där $N$ är givet i indatan.

Indata

Den första raden i indatan består av ett heltal $2 \le N \le 10$, antalet tal som ditt program ska addera.

Nästa rad består av $N$ stycken heltal, varje mellan $0$ och $1000$.

Utdata

Du ska skriva ut ett enda tal, summan av de $N$ talen på rad 2.

Sample Input 1 Sample Output 1
2
1 1
2
Sample Input 2 Sample Output 2
5
1 2 3 4 5
15