Start

2021-11-16 15:20 CET

Träning 2D

End

2021-11-16 16:40 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -491 days 8:23:07

Time elapsed

1:20:00

Time remaining

0:00:00

Problem B
Betygsättning

Per jobbar på KTH, och betygsätter därför jättemånga tentor varje dag, säkert över tusen. Ett av momenten i betygsättning av en tenta är att omvandla hur många poäng tentan fick (i procent av maximum) till ett betyg.

Processen är tämligen enkel. Först definerar man fem poänggränser $a, b, c, d, e$. Det krävs minst $a$ procent rätt för att få betyget A, minst $b$ procent rätt för att få betyget B, ..., och minst $e$ procent rätt för att få betyget E. Om man får mindre än $e$ procent får man betyget F.

Per har blivit utskälld av ledningen på grund av det ofta förekommande slarvet från Pers sida, så de vill konstruera ett program som hjälper Per med rättningen. Denna uppgift har nu kommit till dig.

Indata

Den första raden i indatan består av de fem heltalen $a > b > c > d > e$, alla mellan $0$ och $100$.

Den andra raden i indatan består av ett heltal - antalet procent rätt som tentan Per just nu rättar fick.

Utdata

Du ska skriva ut en enda bokstav - betyget på tentan.

Sample Input 1 Sample Output 1
90 89 70 60 50
40
F
Sample Input 2 Sample Output 2
100 99 98 97 96
97
D