Start

2014-01-25 20:00 CET

Onlinekvalet 2014

End

2014-02-02 22:00 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -3041 days 2:24:09

Time elapsed

194:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem C
TV-tittande

Johan älskar att titta på TV hela dagarna, men klarar inte av reklampauser. När det blir en reklampaus i programmet han tittar på byter han till nästa kanal, och upprepar detta ända tills han hittar en kanal utan reklam. Om han tittar på den sista kanalen när detta händer så börjar han istället om på den första kanalen. Sedan tittar han på denna kanal tills det blir reklam, och så vidare.

Johan undrar i efterhand hur mycket han faktiskt tittade på varje kanal under en dag. Givet mellan vilka tider det var reklampauser på varje kanal, räkna ut detta åt honom. Han tittade mellan tiderna 00:00 och ett dygn framåt, och började titta på den första kanalen. Du kan anta att ett kanalbyte tar 1 minut, och att under kanalbytet sker inget tv-tittande (för varje kanalbyte så försvinner alltså en minut av tv-tittande).

Indata

Indata börjar med ett heltal $N$ ($1 \leq N \leq 1000$), antalet kanaler. Sedan följer en rad per kanal: varje rad börjar med ett heltal $r_ i$, antalet reklampauser på kanalen. Sedan följer i kronologisk ordning $r_ i$ ($0 \leq r_ i \leq 1440$) reklampauser på samma rad, separerade av mellanslag. Varje reklampaus anges med sluttid och starttid på formen HH:MM-HH:MM, t.ex. betyder 05:24-22:23 att kanalen hade reklampaus från 05:24 fram till och med 22:23, och den var exakt 17 timmar lång. Observera att under minut 22:23 så fortsätter reklamen, och den är slut först 22:24. En reklampaus börjar tidigast vid midnatt och slutar senast vid midnatt (00:00 och 23:59, respektive). Inga reklampauser överlappar varandra på samma kanal.

Utdata

Skriv ut $N$ rader. För varje rad $1 \leq k_ i \leq N$ så ska du skriva ut ett enda heltal: antalet minuter Johan tittade på kanal $k_ i$.

Exempel

I den första exempel-indatan så finns det tre kanaler som Johan tittar på. Han börjar direkt med att titta på den första kanalen klockan 00.00, och råkar direkt ut för en reklampaus. Han byter då kanal (vilket tar en minut), och stöter oturligt på en reklampaus igen. Han byter därför kanal igen, och samma sak upprepar sig på den tredje kanalen. Johan byter efter tre minuter kanal till första kanalen igen, och kan nu äntligen börja räkna minuterna av kvalitets-TV. Han tittar nu resten av tiden på första kanalen, dvs 1437 minuter.

Delpoäng

I det här problemet kan du samla en del av poängen utan att lösa problemet fullständigt. För 70 poäng gäller att $N$ är som högst $100$. För resterande 30 poäng måste ditt program hantera de maximala gränserna för problemet (se ovan).

Sample Input 1 Sample Output 1
3
1 00:00-00:00
1 00:01-00:01
1 00:02-00:02
1437
0
0
Sample Input 2 Sample Output 2
3
1 22:00-22:04
3 06:00-06:04 12:00-12:04 18:00-18:04
0
1320
119
0