Start

2014-01-25 20:00 CET

Onlinekvalet 2014

End

2014-02-02 22:00 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -3041 days 3:39:22

Time elapsed

194:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem A
Sortera spellistan

Du har en spellista med $N$ låtar med olika längder, som ligger i en given ordning. Du vill sortera listan så att de kortaste låtarna kommer först och de längsta låtarna kommer sist.

Vad är det minsta antalet platsbyten du behöver göra för att få listan sorterad? Vid ett platsbyte väljer du två intilliggande låtar och byter plats på dem.

\includegraphics[width=5cm]{sorterafig.pdf}
Figure 1: Översta raden visar låtarnas startordning i första exemplet. Pilarna visar platsbytena som behöver göras för att göra spellistan sorterad (understa raden)

Indata

På första raden av indatan står ett heltal $N$, där $1\le N \le 1000$, antalet låtar. Därefter följer $N$ rader vardera innehållande ett heltal mellan 1 och 1000, längden på varje låt i den ordning de ligger från början. Alla låtarna har olika längd.

Utdata

Programmet ska skriva en rad med ett heltal, det minsta antalet platsbyten som behöver göras för att sortera spellistan.

Delpoäng

För att få 60 poäng räcker det att programmet klarar fall med $N\le 100$.

Sample Input 1 Sample Output 1
5
14
7
24
12
15
4
Sample Input 2 Sample Output 2
7
11
9
5
3
7
2
10
14