Start

2014-01-25 20:00 CET

Onlinekvalet 2014

End

2014-02-02 22:00 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -3041 days 3:49:37

Time elapsed

194:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem E
Rövarspråket

I rövarspråket översätter man text man skrivit genom att ersätta alla konsonanter $x$ med $x$o$x$, medan alla vokaler är oförändrade. T.ex. översätts hej till hohejoj, moo till momoo och ojoj till ojojojoj.

Oskar har precis lärt sig rövarspråket, men glömmer ibland bort att ändra vissa konsonanter. Oskar översätter alltså bara en delmängd av konsonanterna på ovanstående vis. Du kommer att få en ursprungstext och en potentiell översättning som Oskar har gjort. Du ska avgöra om det är möjligt att Oskar översatte den första strängen till den andra enligt beskrivningen ovan.

Om Oskar hade skrivit hejoj kan den ursprungliga texten till exempel varit hej eller hejoj. För tydlighets skull så definierar vi följande bokstäver som vokaler: a,e,i,o,u,y och alla andra bokstäver är då konsonanter.

Indata

Den första raden innehåller ordet som vi undrar om det kan ha varit usprungstexten. Den andra raden innehåller ett ord som Oskar har skrivit. Båda orden innehåller minst ett tecken och bara tecken a-z och endast små bokstäver. Ingen sträng är längre än 1000 tecken.

Utdata

Utdata ska bestå av ett enda ord: ja om det är möjligt att det andra ordet är en översättning av det första, annars nej. Svaret ska alltså vara ja om och endast om det går att välja någon delmängd av konsonanterna i det första ordet och applicera rövarspråktransform så att man får det senare ordet.

Exempel

I det första fallet spelar det ingen roll vilken av konsonanterna som Oskar väljer att applicera rövarspråkstranform på - så länge han väljer precis ett av de j som finns. Låt säga att Oskar glömde att omvandla alla j utom det första - då förvandlas ojojoj till ojojojoj. Svaret är alltså "ja".

I det andra exemplet så är det omöjligt att omvandla den första strängen till den andra. Ett sätt att visa detta på är att observera att det i den första strängen finns två j intill varandra, vilket innebär att det alltid kommer finnas två j intill varandra. Alltså går det inte att omvandla den första strängen till den andra, och svaret är "nej".

Delpoäng

I det här problemet kan du samla en del av poängen utan att lösa problemet fullständigt. För 20 poäng är strängarna maximalt 20 tecken långa. För ytterligare 30 poäng är stränglängden maximalt 100. För de resterande 50 poängen (och full poäng) måste ditt program klara av strängar av maximal längd 1000.

Sample Input 1 Sample Output 1
ojojoj
ojojojoj
ja
Sample Input 2 Sample Output 2
ojjoj
ojojojoj
nej
Sample Input 3 Sample Output 3
lolf
lolfof
ja