Start

2014-11-24 00:00 CET

Onlinekvalet 2015

End

2014-12-01 00:00 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -3113 days 8:11:51

Time elapsed

168:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem B
Kent-buggen

I Spotify kan det uppstå problem om flera artister har samma namn. Givet en lista på artister, avgör hur många artistnamn som drabbas av detta problem.

Indata

Första raden består av ett heltal $n$ ($1 \leq n \leq 10^5$) - antalet artister. Sedan följer $n$ rader med ett artistnamn på varje rad. Artistnamn är strängar bestående av små bokstäver (a-z) med som mest 20 tecken.

Utdata

Skriv ut ett heltal $m$ - antalet olika artistnamn som förekommer mer än en gång.

Förklaring av exempel

I exemplet finns det exakt ett namn som förekommer mer än en gång – kent. Alltså är svaret 1.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp

Poängvärde

Gränser

1

50

$ 1 \le n \le 1\, 000$

2

50

$ 1 \le n \le 100\, 000$

Sample Input 1 Sample Output 1
5
kent
intekent
kent
verkligenintekent
kanskekent

1
Sample Input 2 Sample Output 2
3
zoofighters
zoofighters
zoofighters
1