OpenKattis
Träningstävling finalen 2016

Start

2016-02-05 14:10 CET

Träningstävling finalen 2016

End

2016-02-05 16:10 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -2602 days 9:52:05

Time elapsed

2:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem B
Tågväxling

\includegraphics{tag.png}

På översta spåret (kallat inspåret) står ett tåg med $n \le 100$ vagnar, numrerade från 1 till $n$ med början från den främsta vagnen. På det undre spåret (kallat utspåret) ser du samma vagnar önskad ordning då tåget lämnar växlingsområdet.

Ordningen mellan vagnarna kan förändras genom att köra upp dem på stickspåret (som är tillräckligt långt för att rymma alla vagnarna på en gång). Endast två förflyttningar är tillåtan.

  • Första vagnen på inspåret till sista på stickspåret

  • Sista vagnen på stickspåret till sista på utspret

Skriv ett program som tar emot önskad ordning på utspåret och som avgör om denna ordning är möjlig att erhålla. Ordningen på de $n$ vagnarna på inspåret är alltid i stigande nummerordning från första till sista vagnen.

Indata

Den första raden i indatan består av talet $n$.

Nästa rad består av $n$ heltal - den önskade ordningen på vagnarna.

Utdata

Utdata ska bestå av JA eller NEJ, beroende på om det går eller inte går att nå den önskade ställningen.

Sample Input 1 Sample Output 1
5
2 4 3 5 1
JA
Sample Input 2 Sample Output 2
5
5 4 1 2 3
NEJ