Start

2020-03-31 12:30 CEST

CNG-mästerskapen 2020

End

2020-03-31 14:00 CEST
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -248 days 11:15:04

Time elapsed

1:30:00

Time remaining

0:00:00

Problem H
Udda tal

En del tal är helt enkelt udda. Talet $3$ är udda, likaså talen $5$ och $13$. Alla tal som inte är jämnt delbara med två är udda. Sondre Kristiansen i TEKVET16 har svårt att hålla reda på detta och behöver ett program som hjälper honom. Skriv ett program som avgör om ett tal $N$ är udda.

Indata

Indata innehåller ett heltal $N$ $(1 \le N \le 10^{10})$, talet som ska undersökas.

Utdata

Utdata ska bestå av antingen “ja” om talet är udda eller “nej” om talet inte är udda.

Sample Input 1 Sample Output 1
1
ja
Sample Input 2 Sample Output 2
10
nej