Start

2019-10-25 09:40 CEST

Dagy Svår Tävling 2

End

2019-11-01 08:40 CET
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -1244 days 15:38:21

Time elapsed

168:00:00

Time remaining

0:00:00

Problem B
Cherimoyor

Farah älskar den exotiska cherimoya-frukten. Eftersom den kommer från ett fjärran land så säljs den bara en dag om året i Sverige! Farah har givetvis passat på att köpa några Cherimoyor just denna dag.

Cherimoyorna är olika mogna. Vissa har precis blivit mogna samma dag medan en del blir ätmogna senare.

Mer precist är det under totalt 3 dagar varje cherimojafrukt är ätmogen. Vi säger at frukten blir ätmogen den dagen. Före kan man inte äta den och efter de tre dagarna måste den slängas.

Farah vill få ut så mycket som möjligt utav cherimoyasäsongen. Hon vill maximera njutningen, njutning räknas ut såhär: För en given dag så får hon 10 njutningspoäng för den första cherimoyan, därefter 9 för den andra, 8 för den tredje o.s.v. Hon orkar aldrig äta mer än 10 Cherimoyor på en dag.

Skriv ett program som givet hur många cherimoyor som blir ätmogna varje dag, avgör hur mycket njutningspoäng Farah kommer att få ut under årets cherimoyasäsong.

Indata

Du kommer först få ett heltal $N$ och därefter $N$ heltal $C_ i$. Det är då alltså under $N+2$ dagar som det är aktuellt att äta cherimoyor. Inget enskilt heltal kommer att vara större än 30.

Utdata

Skriv ut en rad med ett heltal. Heltalet är hur mycket njutningspoäng Farah som mest kan få med den bästa ätstrategin.

Poängsättning

För testfall värda upp till $60$ poäng, kommer $N$ vara som mest 5. För full poäng så ska ditt program klara $N$ som mest 15.

Sample Input 1 Sample Output 1
3
18 0 2
155
Sample Input 2 Sample Output 2
8
3 0 1 2 0 0 3 6
144
Sample Input 3 Sample Output 3
2
30 30
220